O tej projektowanej zmianie poinformowała dziś podczas obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Beata Czajka, zastępca dyrektora Departamentu Rynku Pracy w  Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

- Obecnie w ministerstwie trwają prace analityczne nad rozszerzeniem definicji osoby bezrobotnej, co umożliwiłoby formalnie rejestrację w powiatowych urzędach pracy jako osób bezrobotnych rolników, czyli posiadaczy gospodarstw rolnych o powierzchni nie przekraczającej 5 ha przeliczeniowych – mówiła. – Obecnie ten limit jest ustawiony na poziomie 2 ha przeliczeniowych.

Oznaczałoby to możliwość objęcia tych rolników działaniami z promocji zatrudnienia, które wspierają przy zakładaniu działalności gospodarczej, oferują pomoc przy znalezieniu zatrudnienia czy uzupełnieniu wykształcenia.

Wsparcie byłoby pomyślane jako pomoc dla osoby szukającej dodatkowego źródła zarobku poza rolnictwem.