Ministerstwo rolnictwa uznało, że wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany są zbierane zbyt długo.

Obecny termin ich przyjmowania przez agencję trwa od 15 stycznia do 25 czerwca. To niepotrzebne– uznano i zaproponowano skrócenie tego terminu do miesiąca – od 25 maja do 25 czerwca.

Jak uzasadnia ministerstwo, i tak większość wniosków składano dopiero w czerwcu. Ich rozpatrywanie jest możliwe dopiero na koniec roku, po określeniu stawek.

Nie ma więc potrzeby tak długiego utrzymywania gotowości przyjmowania i oceny formalnej wniosków, zwłaszcza że sprawia to wrażenie zbędnego przedłużania procedury rozpatrywania wniosków – podano w uzasadnieniu projektu rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty.

Wnioski dotyczą  faktur wystawionych od 15 lipca roku poprzedzającego złożenie wniosku do dnia 15 czerwca roku złożenia wniosku.

Przypomnijmy, że w tym roku stawki dopłaty do nasion nie zostały jeszcze podane, a ich wypłata ma nastąpić dopiero w przyszłym roku.

Z dopłat korzysta ok. 66,8 tys. podmiotów.

Czytaj też: Koniec limitu de minimis, dopłaty do materiału siewnego w 2020 roku