Obecnie jedyną możliwością złożenia wniosku o pomoc w przypadku szkody rolniczej, w tym suszy, jest zalogowanie się za pośrednictwem aplikacji rządowej „Zgłoś szkodę rolniczą”. Czas na to działanie mija 15 października br.

Do redakcji farmer.pl piszą jednak rolnicy, którzy skarżą się na problemy ze składaniem wniosków przez aplikację "Zgłoś szkodę rolniczą".

- W godzinach 8-17 złożenie wniosku jest praktycznie niemożliwe. Aplikacją się zawiesza lub działa bardzo wolno. Wnioski, które zawierają kilkanaście i więcej działek wypełnia się godzinami. Dziś 03.10.2022 o godzinie 19.00 aplikacja również sprawia wielkie problemy. Czy można wywrzeć na twórcach przedłużenie terminu składania wniosków np. do 15 listopada? Proszę o interwencję - napisał do nas Pan Grzegorz.

Więcej na temat zarządzania ryzykiem w produkcji rolnej już wkrótce, podczas konferencji "Narodowe Wyzwania w Rolnictwie" 27 października br. w Jachrance. Zarejestruj się już dziś!

Redakcja oczywiście podejmie działania w tym temacie, tymczasem okazuje się, że z podobnymi problemami zgłaszają się także rolnicy do Wielkopolskiej Izby Rolniczej. 

- Z sygnałów pochodzących od wielkopolskich rolników dowiadujemy się, iż w ostatnim czasie zaobserwowano znaczące ograniczenie funkcjonalności aplikacji – szczególnie w godzinach między 10:00, a 15:00. Wynika to z pewnością z faktu, że w tym czasie funkcjonuje zdecydowanie większość placówek doradczych, wspomagających rolników w poprawnym wypełnieniu wniosku. Pojawia się zatem sytuacja, w której na opracowanie wniosku dla średniego gospodarstwa o powierzchni ok. 20 ha wraz z produkcją zwierzęcą, trzeba przeznaczyć w skrajnym przypadku nawet do 2 godzin! Kwestia ta powoduje znaczące ograniczenie w ilości udzielonego rolnikom wsparcia przez doradców, powodując tym samym, że nie wszyscy zainteresowani będą mogli złożyć wniosek w terminie wyznaczonym na 15 października br. Ponadto cześć z wnioskodawców – zwłaszcza osób starszych potrzebuje wsparcia merytorycznego przy opracowaniu formularza oraz ewentualnego dołączania dokumentów, potwierdzających ubezpieczenie co najmniej 50% gruntów ornych - informuje Aleksander Poznański, ekspert WIR.

W związku z tym Wielkopolska Izba Rolnicza (na wniosek Rady Powiatowej WIR w Jarocinie) wystosowała pismo do Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych – Wiktora Szmulewicza z prośbą o interwencję w tej sprawie u Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Henryka Kowalczyka.

Samorząd rolniczy proponuje wydłużenie terminu składnia wniosków o oszacowanie strat spowodowanych suszą rolniczą do 30 listopada 2022r., jak również wnioskuje o usprawnienie pracy serwerów obsługujących aplikację „Zgłoś szkodę rolniczą”.