Jak wskazuje Janusz Wojciechowski, potrzebna jest lepsza ochrona gospodarstw przed ASF – i są na to fundusze. Państwa członkowskie powinny przedstawić własne programy. Ryzyko pojawienia się choroby w dużych gospodarstwach jest co najmniej 10 razy większe niż w małych. Błędem było, że formą walki z ASF stała się likwidacja hodowli w małych gospodarstwach – trzeba pomóc przywrócić w nich hodowlę. Zmiany wymagają przepisy.

- Ostatnio pojawiło się ASF w Niemczech, więc zaniepokojenie jest coraz większe w całej Europie – mówi Janusz Wojciechowski. – Zapewne trzeba tu przejrzeć całą politykę unijną w tym zakresie – co można zrobić na szczeblu unijnym, co - więcej - na szczeblu krajowym.

Jak podkreśla komisarz, bardzo zmartwił go „spadek liczby gospodarstw, które zajmują się hodowlą świń i ten proces, który powoduje, że koncentracja jest coraz większa i ryzyko jest coraz większe”.

- Małe gospodarstwo jest w stanie się zabezpieczyć – twierdzi komisarz.