W uchwale rada postanowiła, że w związku z dwukrotnym niedokonaniem wyboru sołtysa przez zebranie wiejskie wyraża się zgodę na dokonanie wyboru sołtysa przez wójta gminy – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Tymczasem wojewoda mazowiecki zwrócił uwagę, że art. 36 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym i bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

Rada, wyrażając zgodę na dokonanie wyboru sołtysa przez wójta gminy, wkroczyła w kompetencje ustawodawcy. Stanowi to istotne naruszenie prawa – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.