Przejściowe wsparcie krajowe może zostać przyznane rolnikom z sektorów, dla których to wsparcie zostało przyznane w 2013 r. – podano w projekcie ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Tak jak w roku 2013, UPP będzie przysługiwała do najważniejszych roślin uprawnych (w szczególności: zbóż, roślin oleistych, roślin wysokobiałkowych) oraz do gruntów ugorowanych. Szczegółowe warunki przyznawania płatności, w tym rodzaje roślin objętych płatnością, a także stawki, zostaną określone w rozporządzeniach.

Jak zaznaczono w uzasadnieniu, szeroki zakres UPP (ponad 9 mln ha i ok. 1,17 mln rolników - dane za rok 2013), przyczyni się do wzrostu średniego poziomu wsparcia dla zdecydowanej większości rolników i pozwoli na zmniejszenie różnicy między przeciętnym dochodem z pracy w gospodarstwie rolnym a przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej, a także różnicy między średnim wsparciem bezpośrednim w Polsce i w UE.

Na realizację uzupełniającej płatności podstawowej w kampanii roku 2022
planuje się przeznaczyć kwotę 400 mln zł - połowa ma być wypłacona w 2022 roku. Szacuje się, że skorzysta na tym 1,1 mln rolników.

O zniesieniu płatności w 2014 roku czytaj:
Senat nie przywrócił UPO i płatności zwierzęcej