Jak poinformował minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, odpowiadając na interpelację posłów Jarosława Sachajki i Pawła Szramki, „obecnie nie są prowadzone prace zmierzające do dokonania nowelizacji ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. W najbliższym czasie przewiduje się jednak podjęcie prac w tym zakresie”.

Jak dodał minister, przewiduje się, że średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego w najbliższych latach będzie wykazywać tendencję lekko wzrostową. „Przyjmując, że tendencje zmian w liczbie gospodarstw rolnych w Polsce mają podobny przebieg jak w krajach UE-15, można zakładać, że w 2030 r. będzie w naszym kraju ok. 990 tys. gospodarstw. W dalszym ciągu najszybciej zmniejszać się będzie grupa najmniejszych gospodarstw - głównie jednostki do 5 ha UR, ale także te z przedziału 5-20 ha.

Liczebnie będą wzrastać gospodarstwa o powierzchni 20-50 ha (do 2030 r. wzrost o 21%), zaś najszybciej może się zwiększyć liczba gospodarstw z grupy 50-100 ha (do 2030 r. wzrost o ok 52%). Także tendencją wzrostową charakteryzować się będzie liczba gospodarstw z grupy 100 i więcej ha użytków rolnych (wzrost o ok. 35% w porównaniu do 2015 r.). Szczegółowe informacje w tej kwestii znajdują się w dokumencie o nazwie: <Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej rolnictwa, obszarów wiejskich i rybactwa w Polsce>, który jest do pobrania na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dokumenty-analizy-szrwrir-2030.”

Dodajmy, że  według danych GUS w 2016 r. w Polsce było 1 407,7 tys. gospodarstw, w tym 26,5 tys. miało do 1 ha, 718,6 tys. mieściło się w grupie 1-5 ha, 314,3 tys. posiadało 5-10 ha, 142,7 tys. dysponowało 10-15 ha, 70,2 tys. - 15-20 ha, 102,3 tys. uprawiało 20-50 ha oraz 33,1 tys. powyżej 50 ha.

Czytaj też:

Bez zmian w strukturze gospodarstw polskie rolnictwo nie będzie konkurencyjne w UE

W Polsce rośnie liczba gospodarstw

Od 2010 roku ubyło w Polsce prawie 7 proc. gospodarstw rolnych

Powolutku będą rosły dochody na wsi według rządowego programu rozwoju…