Ma ono przede wszystkim ułatwić sytuację następców prawnych. Zmiany proponowane w projekcie wynikają z konieczności uwzględnienia wśród informacji zawartych we wniosku także tych danych, które pozwolą na zidentyfikowanie poprzednika rolnika lub zaistnienie następstwa prawnego. Ponadto zaproponowano uwzględnienie w materiale graficznym stanowiącym część wniosku oczek wodnych o łącznej powierzchni mniejszej niż 100 m kw.

Rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni po opublikowaniu. (m)