W drodze odstępstwa od wielkości procentowych, państwa członkowskie mogą wybrać wykorzystanie do 3 mln EUR rocznie na finansowanie wsparcia związanego z produkcją – przewiduje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 637/2008 i rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009.

Stanowi ono, że wsparcie związane z produkcją można przyznawać następującym sektorom i rodzajom produkcji: zboża, nasiona oleiste, rośliny wysokobiałkowe, rośliny strączkowe, len, konopie, ryż, orzechy, ziemniak skrobiowy, mleko i przetwory mleczne, nasiona, mięso baranie i mięso kozie, wołowina i cielęcina, oliwa z oliwek, jedwabniki, susz paszowy, chmiel, burak cukrowy, trzcina cukrowa i cykoria, owoce i warzywa oraz zagajniki o krótkiej rotacji.

Wsparcie związane z produkcją można przyznawać (ale są przewidziane odstępstwa) jedynie tym sektorom lub tym regionom państwa członkowskiego, w których określone typy rolnicze lub określone sektory rolnictwa mają szczególne znaczenie ze względów gospodarczych, społecznych lub środowiskowych i znajdują się  w trudnej sytuacji.

Wsparcie związane z produkcją można przyznawać  jedynie w zakresie, który jest niezbędny, aby zapewnić zachętę  do utrzymania aktualnych poziomów produkcji w danych  sektorach lub regionach.

Rozporządzenie określa ponadto, że wsparcie związane z produkcją ma formę płatności  rocznej i jest przyznawane w granicach określonych limitów  ilościowych oraz oparte na ustalonych obszarach i plonach  lub na ustalonej liczbie zwierząt.