20 maja br. odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Wspólna Polityka Rolna” Copa-Cogeca, podczas której Polskę reprezentował Zbigniew Kaszuba z Krajowej Federacji Producentów Zbóż i jednocześnie ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Plany Strategiczne za mało "zielone"

Podczas spotkania przedstawiciele poszczególnych krajów członkowskich przedstawili swoje Plany Strategiczne oraz uwagi i komentarze do nich ze strony Komisji Europejskiej. Z prezentacji wynikało, że Bruksela zgłosiła po minimum kilkadziesiąt uwag oraz jeszcze więcej komentarzy do każdego dokumentu.  - Pod tym względem nie wyróżnialiśmy się negatywnie na tle pozostałych krajów członkowskich. Uwagi i komentarze Komisji Europejskiej były różnorakie i często zależały od specyfiki danego kraju. To, co się na pewno powtarzało, to zbyt mało ambitny plan pod kątem ochrony środowiska – mówił po spotkaniu Zbigniew Kaszuba.

Wszystko na ostatnią chwilę

Delegacje członkowskie podkreślały, że szczegóły dokumentów, które zadecydują o kształcie unijnego rolnictwa na najbliższe lata są ustalane na ostatnią chwilę. Reforma Wspólnej Polityki Rolnej ma bowiem wejść w życie już 1 stycznia 2023 r. A to rodzi wiele kłopotów dla wszystkich unijnych rolników. - To jest bardzo istotny mankament tych działań. My już musimy podejmować decyzję. Większość rolników oczywiście ma już plany produkcyjne i inwestycyjne na 2023 r., ale jeżeli mamy się jeszcze dostosowywać do reguł zawartych w Planach Strategicznych, w tym do tych wszystkich nowinek i zmian, to my już potrzebujemy na papierze tych szczegółów, aby przełożyć to na nasze gospodarstwa. A my jesteśmy we mgle – kontynuował Kaszuba.

Niezbędna jest nowa strategia dla WPR na kolejne lata

Podczas posiedzenia grupy roboczej „Wspólnej Polityki Rolnej” Copa-Cogeca zauważono, że na konieczność wprowadzania w życie Europejskiego Zielonego Ładu nałożyła się także wojna na Ukrainie. A jej skutki są dla całego sektora rolno-spożywczego ogromne. – Według mnie, to wszystko jest już nieaktualne. Biorąc pod uwagę to co się dzieje, czyli wzrost cen nawozów, zamieszanie na rynkach, pozrywane łańcuchy dostaw strategicznych surowców - to mamy zupełnie nową sytuacją. Komisja Europejska powinna usiąść i na nowo wszystko przemyśleć. Niezbędna jest nowa strategia dla WPR na kolejne lata, albo trzeba wprowadzić okres przejściowy na Wspólną Polityką Rolną 2023-2027 – podsumował Zbigniew Kaszuba, podkreślając, że obecnie trzeba myśleć o rozwijaniu produkcji rolnej, a nie o jej ograniczaniu, tak jak to zapisano w strategii „Od pola do stołu”.