Tegoroczna wybory do izb rolniczych odbędą się na dotychczasowych zasadach. MRiRW nie udało się znowelizować ustawy o izbach.

Więcej: Zmian w izbach rolniczych nie będzie

Termin 28 lipca został przegłosowany przez Krajową Radę Izb Rolniczych na posiedzeniu w dniu 25 stycznia br. Uchwały wyborcze zostały przekazane 1 marca, zgodnie z nadzorem, do ministra rolnictwa i rozwoju wsi, który ma 30 dni na wniesienie ewentualnych uwag. Po tym terminie uchwały staną się prawomocne – informuje KRIR.

Wyborczy kalendarz wygląda tak:

 

Do 5 lipca potrwają więc czynności chyba najważniejsze dla wszystkich rolników: zgłaszanie i rejestrowanie kandydatów na członków rad powiatowych izby rolniczej do komisji okręgowych, a także dostarczenie komisji okręgowej lub komisji obwodowej spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej.

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych, spis uprawnionych do udziału w głosowaniu sporządza się w urzędzie gminy. Sporządzanie spisu jest zadaniem zleconym gminie, a spis udostępniany jest do wglądu w siedzibie urzędu gminy najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów. Natomiast prawo zgłaszania kandydatów w wyborach do rady powiatowej izby przysługuje członkom izby. Zgłoszenie kandydatury wymaga poparcia co najmniej 50 członków danej izby posiadających prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym, a w okręgu wyborczym, w którym liczba członków danej izby wynosi mniej niż 50, zgłoszenie kandydatury wymaga poparcia co najmniej 10% członków danej izby posiadających czynne prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym. Można poprzeć więcej niż jednego kandydata.

Ustawa o izbach w załączniku, zasady wyborów w Rozdziale 4.

Jak dowiadujemy się w KRIR, w sprawie wrześniowych wyborów do Copa nie ma jeszcze żadnych decyzji. Zgodnie z porozumieniem polskich organizacji rolniczych, członków Copa, w sprawie kolejności kandydowania, teraz przypada kolej na kandydowanie na wiceprzewodniczącego przez przedstawiciela ZZR Samoobrona – podano.