Taką interpretację przepisów otrzymał właściciel gospodarstwa od dyrektora izby skarbowej – pisze „Rzeczpospolita”.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, wolne od tej daniny jest nabycie własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, jeżeli w chwili nabycia stanowiła gospodarstwo rolne lub weszła w skład gospodarstwa nabywcy, przy czym nowy właściciel musi je prowadzić co najmniej przez 5 lat od chwili nabycia.

„Prowadzenie” odnosi się do czynności wykonywanej osobiście, dzierżawa natomiast oznacza prowadzenie gospodarstwa przez dzierżawcę.