We Francji na podstawie decyzji opublikowanej 1 lutego br. w Journal Officiel od 1 lipca br. wprowadza się w supermarketach nowe oznakowanie „wyhodowano bez GMO” – informuje FAMMU/FAPA.

Oznakowane mogą być produkty mleczne, nabiałowe i inne zwierzęce pochodzące od zwierząt nie karmionych paszami modyfikowanymi genetycznie. Również mąka będzie mogła być w ten sposób oznakowana, natomiast miód może być oznaczony jako „wyprodukowany bez GMO w promieniu 3 km”.

Dobrowolne oznakowanie „Produkt wolny od GMO” wprowadzono od października 2010 roku w supermarketach Carrefour na ponad 300 własnych produktach.