Regulacje dotyczące stosowania nawozów zarówno naturalnych, np. gnojowicy jak i sztucznych zawierających azot opisane są w tzw. dyrektywie azotanowej. Przepisy jako początkowy termin stosowania azotu podają 1 marca.

Tymczasem rolnicy w wielu miejscach w Polsce, gdyby tylko pozwoliły na to przepisy prawa, już dziś - z uwagi na sprzyjające warunki glebowe - mogliby wyjechać w pole siać azot. Niestety - na taką derogację, z jaką mieliśmy do czynienia w lutym 2020 roku, w tym sezonie nie ma co liczyć. 

Szukasz nawozu? Sprawdź oferty na portalu Giełda Rolna!

Pojawiły się ostatnio pewne jaskółki możliwych zmian, zmierzających do uelastycznienia terminów stosowania nawozów, ale to jednak ciągle pieśń przyszłości.

Oczywiście - można zaryzykować wcześniejszy wyjazd w pole z azotem (do czego oczywiście nie namawiamy), ale warto mieć świadomość, jakie kary mogą zostać nałożone na producentów, którzy nie zastosują się do terminów stosowania nawozów, opisanych w programie azotanowym. Nie są - pisząc oględnie - niskie.

Dodatkowo - co warte podkreślenia - kary te zostały z 1 stycznia br. podwyższone w stosunku do roku ubiegłego i obecnie przedstawiają się następująco: 2192,40 zł – za stosowanie nawozów niezgodnie z Prawem wodnym; 3288,61 zł – za przechowywanie odchodów zwierzęcych niezgodnie z Prawem wodnym; 548,10 zł – za prowadzenie dokumentacji realizacji programu nawożenia azotem niezgodnie z zapisami Programu azotanowego albo jej brak oraz 548,10 zł – za brak planu nawożenia azotem, jeżeli jest wymagany zgodnie z przepisami.

Wymagania programu azotanowego wchodzą w zakres zasady wzajemnej zgodności, dlatego dodatkowo rolnik może się spodziewać kary od ARiMR - w postaci obniżki dopłat bezpośrednich.

Chcesz sfinansować nieruchomość rolną? Nie czekaj, sprawdź jak!

W przypadku stwierdzenia niezgodności wynikającej z zaniedbania ze strony rolnika, zmniejszenie płatności z zasady wynosi 3 proc. całkowitej kwoty płatności, a w razie poważniejszych naruszeń 5 proc. Jednakże w sytuacji, gdy rolnik celowo dopuści się stwierdzonej niezgodności, zmniejszenie to zwykle wynosi 20 proc. całkowitej kwoty. Jednak w przypadkach rażących naruszeń może zostać zwiększone nawet do 100 proc. całkowitej kwoty.