Podczas wspólnych obrad Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi  oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przeszedł zaledwie jednym głosem – za głosowało 21 posłów, przeciw – 20.

Zwolennicy publicznej debaty wskazywali, że za odrzuceniem prezydenckiego projektu ustawy o nasiennictwie w pierwszym czytaniu głosowało aż 205 posłów.

- Zasadniczym powodem próby odrzucenia projektu było to, że projekt prezydencki w zakamuflowany sposób dopuszczał do obrotu materiał siewny GMO – mówił Dariusz Bąk z PiS. -  Dopuszczał z tego względu, że w paragrafie mówiącym o obrocie był zapis, iż dopuszcza się odmiany i gatunki, które funkcjonują w katalogu wspólnotowym, a także w odpowiednich rejestrach krajów członkowskich. Jednocześnie był zapis, że zakazuje się obrotu materiałem siewnym GMO. Jedno jak gdyby wykluczało drugie. I dlatego, jak myślę, posłowie głosowali, żeby projekt odrzucić w pierwszym czytaniu – bo sprawa GMO w Polsce ma długą historię i wywołuje różne reakcje. Generalnie społeczeństwo jest przeciwko GMO i opowiada się za tym, żeby Polska była wolna od GMO.

Dlatego właśnie zdaniem posła, ponieważ problem GMO interesuje całe społeczeństwo, powinno odbyć się wysłuchanie publiczne, żeby wszystkie zainteresowane strony mogły się wypowiedzieć.

Zdaniem poseł Doroty Niedzieli z PO wysłuchanie publiczne w sprawie GMO już było.

- I takie wysłuchanie publiczne nie służy spokojowi debaty na temat GMO. A cały czas apelowaliśmy o spokój debaty nad GMO, czyli o takie spokojne stworzenie panelu dyskusyjnego – przez dłuższy okres. Wysłuchanie publiczne będzie tylko jak gdyby podnoszeniem emocji z obu stron – bez rzetelnej, moim zdaniem, rozmowy.

Ostatecznie posłowie zdecydowali się przyjąć uchwałę o treści: Komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa – zgodnie z art. 70a regulaminu Sejmu – postanowiły o przeprowadzeniu wysłuchania publicznego w odniesieniu do przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o nasiennictwie (druk nr 176), w dniu 18 kwietnia 2012 r. o godz. 11.00.