Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznał za zasadną skargę wniesioną przez pytającego starostę o wysokość odszkodowania przyznanego właścicielom nieruchomości zajętych pod budowę ulic. Zamiast informacji udzielono mu wyjaśnienia, że żądane informacje nie są informacją publiczną.

Sąd uznał jednak inaczej. Decyzja o ustaleniu odszkodowania za grunty jest informacją publiczną. Poza tym odmowa udzielenia informacji powinna mieć formę decyzji administracyjnej.
Więcej w „Rzeczpospolitej”.