PRZEGLĄD PRASY: Sejm rozpoczął prace nad rządowym projektem zmian w ustawie o VAT związane z dostosowaniem polskich przepisów do prawa unijnego - pisze Magdalena Majkowska.

Pierwsze czytanie nowelizacji odbyło się na wczorajszym posiedzeniu Sejmu. Planowane jest podwyższenie stawki zryczałtowanego zwrotu dla rolników ryczałtowych z 5 do 6 proc. (...) Według szacunków resortu finansów wzrost stawki zryczałtowanego zwrotu dla rolników ryczałtowych  zrekompensuje podwyżkę podatku na środki produkcji dla rolnictwa.

Wprowadzane zmiany stawek mają być neutralne zarówno dla rolników, jak dla budżetu państwa. Nowelizacja zawiera również przepisy przejściowe z związku z uzyskaniem przez Polskę zgody na utrzymanie 3 proc. stawki na dostawy produktów spożywczych do końca
2010 r. (...)

Przepisy mają wejść w życie 1 maja 2008 r., kiedy kończy się okres przejściowy na stosowanie przez Polskę obniżonej stawki na środki produkcji dla rolnictwa.

Źródło: Gazeta Prawna