31 marca 2014 r. zostało opublikowane rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń. (Dz. U. 31.03.2014 r., poz. 420)

Podstawą do zmiany i uchylenia poprzedniego uregulowania jest opublikowanie 29 marca nowej unijnej decyzji wykonawczej komisji z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. (Dz. Urz. UE L 95 z 29.03.2014, str. 47).

Decyzja ta przypomina, że w 2005 r. UE przyjęła plan zwalczania ASF u dzików w Sardynii. W 2014 r. wystąpiły przypadki ASF u dzików w Polsce i Litwie, i „Aby skoncentrować środki zwalczania choroby i zapobiec jej rozprzestrzenianiu się, a także aby zapobiec niepotrzebnym zakłóceniom w handlu w Unii i uniknąć nieuzasadnionych barier w handlu nakładanych przez państwa trzecie, decyzjami wykonawczymi Komisji 2014/93/UE i 2014/134/UE, obowiązującymi do dnia 30 kwietnia 2014 r., ustanowiono - w trybie pilnym i we współpracy z zainteresowanymi państwami członkowskimi - unijny wykaz zakażonych obszarów w tych państwach członkowskich".

Przyjęto, że „Pod względem ryzyka rozprzestrzenienia się afrykańskiego pomoru świń, przemieszczanie różnych towarów pochodzących od świń stwarza różne poziomy ryzyka. Zgodnie z opinią naukową Europejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Żywności z 2010 r. zasadniczo przemieszczanie żywych świń, ich nasienia, komórek jajowych i zarodków oraz produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego pochodzących od świń z obszarów zakażonych stwarza wyższe ryzyko pod względem narażenia i konsekwencji niż przemieszczanie mięsa, surowych wyrobów mięsnych i produktów mięsnych. Dlatego też należy zakazać wysyłania żywych świń, ich nasienia, komórek jajowych i zarodków, produktów ubocznych pochodzenia wieprzowego, a także niektórych rodzajów mięsa, surowych wyrobów mięsnych i produktów mięsnych z wyznaczonych stref państw członkowskich wymienionych w załączniku do niniejszej decyzji. Zakaz obejmuje wszystkie gatunki świniowatych, wymienione w dyrektywie Rady 92/65/EWG."

Zabroniono wysyłania żywych świń z obszarów wymienionych w załączniku część II. (poniżej) Przewidziano też odstępstwa: zakaz ten może być uchylony pod pewnymi warunkami i po ich spełnieniu świnie mogą być wysyłane na inne obszary na terytorium tego samego państwa.
Przemieszczaniu zwierząt i niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego towarzyszyć muszą świadectwa zdrowia.

Wprowadzono następujące obszary zagrożone w Polsce i na Litwie - z podziałem na dwie części, w rozporządzeniu ministra rolnictwa nazywane „obszarami ochronnymi" i „obszarami objętymi ograniczeniami":

CZĘŚĆ I

1. Litwa

Następujące obszary Litwy:

a) w okręgu (apskritis) wileńskim:

- część gminy Wilno (część południowa od drogi nr A2 (E272) i nr 103),

- gmina Trakai i gmina Elektrėnai;

b) w okręgu (apskritis) mariampolskim:

- gmina Marijampolė, gmina Kalvarija gmina Kazlų Rūda;

c) w okręgu (apskritis) kowieńskim:

- gmina Prienai i gmina Birštonas.

2. Polska

Następujące obszary Polski:

w województwie podlaskim:

- miasto Suwałki,

- miasto Białystok,

- gminy Suwałki, Szypliszki i Raczki w powiecie suwalskim,

- gminy Augustów z miastem Augustów, Nowinka, Sztabin i Bargłów Kościelny w powiecie augustowskim,

- gminy Krasnopol i Puńsk w powiecie sejneńskim,

- gminy Goniądz, Jasionówka, Jaświły, Knyszyn, Krypno i Mońki w powiecie monieckim,

- gminy Suchowola i Korycin w powiecie sokólskim,

- gminy Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Zabłudów i Dobrzyniewo Duże w powiecie białostockim,

- gminy Bielsk Podlaski z miastem Bielsk Podlaski, Orla i Wyszki w powiecie bielskim,

- gminy Narew, Narewka, Białowieża, Czyże, Dubicze Cerkiewne i Hajnówka w powiecie hajnowskim.

CZĘŚĆ II

1. Litwa

Następujące obszary Litwy:

a) w okręgu (apskritis) wileńskim:

- gmina Šalčininkai;

b) w okręgu (apskritis) olickim:

- gmina Lazdijai, gmina Varėna, gmina Alytus, miasto Alytus i gmina Druskininkai.

2. Polska

Następujące obszary Polski:

w województwie podlaskim:

- gminy Giby i Sejny z miastem Sejny w powiecie sejneńskim,

- gminy Lipsk i Płaska w powiecie augustowskim,

- gminy Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków i Michałowo w powiecie białostockim,

- gminy Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka i Szudziałowo powiecie sokólskim." 

Państwa członkowskie zakazują wysyłania żywych świń z obszarów wymienionych w załączniku część II.

Traci moc rozporządzenie ministra rolnictwa z 26 lutego 2014 r. oraz decyzja 2005/363/WE oraz decyzje wykonawcze 2014/93/UE i 2014/134/UE.