Rekompensaty z innych powodów - jak spadek wartości jej pozostałej części, uciążliwości i szkody spowodowane wywłaszczeniem i lokalizacją drogi czy koszty zakupu nieruchomości zamiennej - wywłaszczeni mogą się domagać jedynie przed sądem powszechnym.


- Podstawę ustalenia wysokości odszkodowania stanowi wartość rynkowa wywłaszczonej nieruchomości - cytuje „Rzeczpospolita" sędziego Dariusza Chacińskiego. Wyrok w tej sprawie wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, sygn. I SA/Wa 186/11.