ARiMR podliczyła częściowo złożone wnioski o pomoc, wynikającą z przyjętego w końcu lipca rozporządzenia Rady Ministrów.

Więcej o zasadach udzielania tej pomocy:
Alleluja, ratują wszystkie spółdzielnie i wszystkich ograbionych rolników! (dodana aktualizacja)

 

Za czyje mleko zapłaci skarb państwa?

To już kolejne podejście do podliczenia tego zakończonego w połowie sierpnia naboru.

Poprzednia informacja ARiMR mówiła o 11 spółdzielniach, których długi u dostawców miał zgodnie z wnioskami spłacić skarb państwa.

Więcej: Za które spółdzielnie długi spłaci budżet państwa?

Tym razem z zestawienia ARiMR przekazanego mi 1 października ubył Mlekpol, a przybyła pozycja „wnioski bez wskazanej nazwy spółdzielni” – doliczono się 8 takich wniosków. Wszystkich wniosków o zapłatę za mleko ma być teraz 886 na kwotę 22 137 868 zł.

Co ciekawe, jeszcze 23 września MRiRW twierdziło – powołując się na ARiMR -  że wpłynęło 786 wniosków o zapłatę za mleko, miały być złożone przez dostawców mleka z Bielmleku i Ozorkowa.

Całe zestawienie ARiMR nadesłane 1 października – z podaniem liczby wniosków i zaległych za mleko kwot w poszczególnych spółdzielniach – w załączniku.

Wierzyciele Bielmleku wystąpili o zaległe za mleko 20 172 629 zł, czyli po wzięciu pod uwagę nawet tylko ich wniosków wymagane będzie zastosowanie współczynnika korygującego, znacznie obniżającego należność. Na zapłatę za mleko przeznaczono bowiem 10 mln zł – czyli mniej niż połowę tego, czego oczekują tylko dostawcy z Bielmleku, którym nie zapłacono za mleko.

Z innych spółdzielni największa jest kwota, o którą wystąpiło siedmiu dostawców z Rypina – chcą  1 144 000 zł.

 

Komu udziały?

„W przypadku drugiej grupy – rolników posiadających niewpłaconą część udziałów w spółdzielniach, zgodnie z aktualnym stanem, do biur powiatowych ARiMR złożonych zostało 786 wniosków na ogólną kwotę blisko 7,68 mln zł. Zgromadzenie bardziej szczegółowych danych z placówek Agencji zajmie około miesiąca” – podaje 1 października ARiMR.

To też zaskakująca informacja, gdyż poprzednio ARiMR przekazała mi informację o zgromadzeniu wniosków o udziały na kwotę 22 mln zł.

Natomiast 23 września MRiRW podawało mi, że „o pomoc na sfinansowanie wpłaty niewpłaconej części udziałów w spółdzielniach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych (pomoc ma charakter pomocy de minimis) poprawne wnioski złożyło 804 producentów mleka. Wnioski dotyczą wniesienia udziałów w pięciu spółdzielniach mleczarskich.”

Jeszcze inną informację przekazała 14 września podczas obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Beata Gawlik-Pliszka, zastępca dyrektora Departamentu Budżetu i Finansów MRiRW.

- Natomiast druga forma pomocy to jest forma pomocy dla wszystkich producentów rolnych, będących członkami spółdzielni, na sfinansowanie wpłaty niewpłaconej części udziału w spółdzielniach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych - mówiła. - A zatem pomoc była też ukierunkowana do wszystkich spółdzielców. W ramach tej pomocy wnioski zostały złożone, a agencja już zakończyła proces weryfikacji. Zostały złożone pozytywne 804 wnioski na kwotę niepełnych 20,4 mln zł. Wnioski pozytywne zostały złożone w województwie lubelskim, w województwie łódzkim, w województwie mazowieckim, jak również w województwie podlaskim. Ponieważ na tę formę pomocy przeznaczyliśmy 20 mln zł, a tak, jak powiedziałam, wnioski zostały złożone na kwotę blisko 20,4 mln zł, dlatego prawdopodobnie zostanie zastosowany współczynnik korygujący. To znaczy, że producenci dostaną pomoc w wysokości o 2% mniejszej, co przy kwocie 40 tys. zł wyniesie 800 zł.

Jak z tego wynika, wniosków o zapłatę udziałów ubywa w miarę ich podliczania. Maleje też kwota, o jaką rzekomo wystąpili rolnicy. Ot, taka ciekawostka. Ciekawe, co będzie za miesiąc?...

Kto wyjaśni te trudności w podliczaniu wniosków? Czyżby dało się i tu stosować kreatywną księgowość? Komu sprzyja?

Kwota przeznaczona na udziały jest ponad dwukrotnie większa, niż zgłaszane zapotrzebowanie – oczywiście według ostatniej informacji ARiMR. Tu więc nie będzie ograniczeń – oczywiście wtedy, kiedy to ARiMR ma pełną wiedzę na ten temat, a nie MRiRW... A może przydałaby się zamiana kwot przeznaczonych na zapłatę za mleko i udziały? No, chyba że należne syndykowi udziały w Bielmleku, które mają trafić na pokrycie długów spółdzielni, okażą się jednak dwukrotnie wyższe – wszak wciąż nie ma wyroku sądu w tej sprawie…

I pomyśleć, że rolnicy mieli dwa tygodnie na złożenie wniosków o tę pomoc. Teraz agencja potrzebuje jeszcze miesiąca na podliczenie wniosków o udziały – a tymczasem, zgodnie z rozporządzeniem, producent rolny, który złożył wniosek o przyznanie pomocy w zapłacie udziałów ma obowiązek „dostarczyć do dnia 15 października 2021 r. dokumenty potwierdzające wpłatę niewpłaconej części udziałów w spółdzielni prowadzącej działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych i wysokość tej wpłaty do biura powiatowego Agencji, którego kierownik wydał decyzję o przyznaniu tej pomocy”. Czyli pomoc powinna być wypłacona rolnikom i przekazana przez nich spółdzielniom, a potwierdzenie tego powinno trafić do agencji do 15 października.

Tymczasem agencja twierdzi, że potrzebuje jeszcze całego października na podliczenie tych wniosków.

Ale się porobiło… i im dalej, tym bardziej robi się weselej… Szkoda, że nie rolnikom.