Projekt ustawy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne, rozwiązującej problem zadłużonych rolników, 26 stycznia 2018 r. Ministerstwo Rolnictwa przesłało do konsultacji.

Więcej: Są zasady restrukturyzacji zadłużonych gospodarstw

Uwagi miały być zgłaszane do 19 lutego, ale dopiero 5 kwietnia zamieszczono na stronie RCL nadesłane odpowiedzi. Nie zgłoszono wielu uwag. Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych poinformował, że uwag nie wnosi, podobnie jak Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Propozycje zmian zgłosiło OPZZRiOR, Podlaska Izba Rolnicza i – najwięcej – Związek Banków Polskich.

28 marca minister Krzysztof Jurgiel zwołał konferencję prasową i oznajmił, że ustawa „jest już po konsultacjach i wkrótce zostanie przedłożona na radę ministrów” i „powinna być uchwalona w czerwcu bieżącego roku” (cytaty z informacji opublikowanej na stronie internetowej MRiRW po konferencji).

Więcej: Do końca czerwca ustawa, która pomoże zadłużonym gospodarstwom

I to już wszystko, co można o tej wyczekiwanej przez wielu rolników ustawie powiedzieć.

MRiRW nie informuje, czy po konsultacjach wprowadziło zmiany w projekcie.

„Projekt ustawy został przesłany do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów” – to wszystko, co ma do powiedzenia MRiRW. Informacji o przesłaniu nie ma jednak wciąż na stronie RCL, nie podaje się też daty tego przesłania. Nieoficjalnie dowiadujemy się, że SKRM otrzymał projekt jeszcze w marcu – czy to, że rząd wciąż nie zajmuje się projektem nie oznacza przypadkiem, że nie ma zgody co do kształtu ustawy?

W tegorocznym budżecie nie zaplanowano środków na realizację takiej pomocy.

„W ustawie budżetowej mogą zostać zaplanowane wyłącznie wydatki wynikające z obowiązujących przepisów” – podaje ministerstwo, ale nie dodaje, jakie zmiany w budżecie będą wprowadzone – i kiedy.

Problem dotyczy wielu rolników – w ocenie skutków regulacji podano, że 1690 producentów zadłużonych na kwotę 158 640 tys. zł.

W maju zaplanowano jedno posiedzenie Sejmu, w czerwcu – dwa. W porządku dziennym majowego posiedzenia nie ma rozpatrzenia projektu tej ustawy.

Ustawa musi być notyfikowana w Komisji Europejskiej.

Zatem – kogo nie boli...