Po tym, jak ARiMR ogłosiła uruchomienie pożyczek i kredytów dla zadłużonych gospodarstw, wydawało się, że ustawa o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwo rolne - po dwóch latach od jej przyjęcia w Sejmie - wreszcie zacznie funkcjonować.

Niestety – nasi czytelnicy wciąż wskazują, że nie można skorzystać z jej dobrodziejstw.

Więcej: Gdzie po kredyt restrukturyzacyjny dla zadłużonych gospodarstw?

Zapytaliśmy w ARiMR: „Czy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracowywała formularz wniosku o udzielenie pożyczki na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej (Symbol NP3)? Kiedy można będzie o te pożyczki występować? Ilu kredytów z linii KR – kredyty na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku z prowadzeniem działalności rolniczej – udzielono dotychczas i na jaką kwotę?”

Po dwóch tygodniach przyszła odpowiedź:

„Uprzejmie informuję, że odpowiedzi na Pani zapytanie prześlemy do 15.09.2020 r.”

- Ręce opadają – kwituje tę odpowiedź czytelnik zainteresowany otrzymaniem pomocy dla zadłużonych gospodarstw. - Z tej ustawy chyba naprawdę nic nie będzie, mimo że obowiązuje.

Zgodnie z ustawą, maksymalny limit wydatków z budżetu państwa będących skutkiem finansowym ustawy wynosi:
1) w 2018 r. – 140 000 tys. zł;
2) w 2019 r. – 329 100 tys. zł;
3) w 2020 r. – 129 600 tys. zł;
4) w 2021 r. – 28 800 tys. zł;
5) w 2022 r. – 2 700 tys. zł;
6) w 2023 r. – 1 600 tys. zł;
7) w 2024 r. – 600 tys. zł;
8) w 2025–2027 r. – 0 zł.

Limity za dwa lata poprzednie przepadły, przepada też limit tegoroczny – to już ponad 500 mln zł (udzielono na podstawie tego uregulowania tylko minimalnej pomocy w postaci przejęcia kilku zadłużonych gospodarstw przez KOWR), a jeśli nawet ustawa wreszcie zacznie obowiązywać, to z powodu braku limitu środków na jej realizację skutki owego obowiązywania będą niewielkie.

Chyba, że ktoś się tym wreszcie zajmie z taką powagą i determinacją, jak komornicy prowadzący w gospodarstwach egzekucję zadłużenia. Uchwalając ustawę wiedziano, że jest potrzebna.