Nie będzie zaliczek na poczet opłaty za przekroczenie przysługujących dostawcom hurtowym kwot indywidualnych. Jednomyślnie, 434 głosami za, Sejm przyjął projekt ustawy znoszącej obowiązek pobierania zaliczek na poczet kar za przekroczenie kwot mlecznych.