Czy jest się więc czym niepokoić?

I tak, i nie.

Nie, bo wiceminister Jacek Bogucki informuje posłów z sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o terminowym płaceniu tegorocznych dopłat, a także dodaje – i to już jest nie tylko informacja, ale wielce obiecująca zapowiedź: „ARiMR zapewnia, że będzie gotowa do realizacji od dnia 16 października 2017 r. zaliczek na poczet płatności bezpośrednich”.

Tak, bo minister Krzysztof Jurgiel przygotował projekt rozporządzenia, przesuwającego termin kontroli obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji - w 2017 roku będą one od 1 czerwca do 31 lipca, a nie - jak w zasadzie - od 15 maja do 15 lipca.

Podobnie było w roku ubiegłym: Dłuższe kontrole dywersyfikacji upraw

Inne tym razem jest jednak uzasadnienie. To już nie tylko wydłużenie postępowania przetargowego w zakresie wyłonienia wykonawcy zewnętrznego, który będzie przeprowadzał kontrole dywersyfikacji. „Powodem zmiany tego terminu w odniesieniu do roku 2017 są problemy wynikające z wdrażania modyfikacji systemu informatycznego w zakresie obsługi kontroli na miejscu, których przyjęcie do realizacji jest planowane na początek czerwca 2017 r. Zgodnie z informacjami organu kontrolnego – Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), do czasu wdrożenia modyfikacji systemu, nie jest możliwe wyeksportowanie pełnych i aktualnych danych do kontroli na 2017 r., a jednym z głównych elementów warunkujących realizację kontroli dywersyfikacji upraw jest istnienie i funkcjonowanie sprawnego systemu informatycznego obsługującego i wspierającego proces typowania do kontroli, kompletowania i eksportowania danych do kontroli oraz importu wyników kontroli” – podano w uzasadnieniu projektu rozporządzenia, zmieniającego rozporządzenie w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw.

Jak mówiła niedawno w Polskim Radiu Jolanta Dobiesz z Departamentu Płatności Bezpośrednich ARiMR, kwestie związane z kontrolą są też powodem niewydania decyzji dotyczących tegorocznych dopłat - na decyzję o przyznaniu dopłat czeka jeszcze prawie 50 tysięcy wnioskodawców.

- Na decyzje czekają osoby, które miały przeprowadzone kontrole na miejscu i sporządzane są jeszcze w ich sprawach raporty – mówiła Jolanta Dobiesz.

Od 15 maja biura powiatowe ARiMR mają mieć udostępnioną funkcjonalność umożliwiającą wprowadzanie danych i przeprowadzanie pełnej kontroli kompletności wniosków o przyznanie płatności za rok 2017.

Czyżby więc agencja rzeczywiście miała trudności  z systemem informatycznym – ale nie tak wielkie, jak chcieliby posłowie PO i PSL, a także niektóre media, dopatrując się nawet z tego tytułu kłopotu PiS w wyborach samorządowych?

ARiMR podkreśla, że "pojawiające się co jakiś czas w przestrzeni medialnej informacje o rzekomych kłopotach Agencji z wypłatą środków należnych rolnikom są wynikiem walki konkurencyjnej wykonawców systemów IT dla ARiMR" i zapowiada uniezależnienie się od tych wykonawców przez przygotowanie własnych systemów IT.

Na dziś, 11 maja, u rolników ma być 91 proc. koperty dopłat (13,46 mld zł), o 2,25 mld zł więcej niż rok temu.

W 2016 r. do dywersyfikacji upraw było zobowiązanych ok. 230 tys. rolników, tj. ok. 17 proc. ubiegających się o płatności, kontroli podlega 5 proc. zobowiązanych do realizacji praktyk zazielenienia.

W 2015 i 2016 ewentualne kary nie mogły przekraczać płatności za zazielenienie. W 2017 mogą przewyższać o 20 proc. kwotę płatności za zazielenienie, a od 2018 r. – o maksymalnie 25 proc., co oznacza, że w razie stwierdzenia niezgodności, kara za zazielenienie spowoduje także częściowe zmniejszenie innych płatności.

Przypomnijmy, że ministerstwo nie zdecydowało się wydłużyć w tym roku terminu składania wniosków o dopłaty – m.in. motywując to zagrożeniem „terminów realizacji nie tylko kontroli administracyjnej, ale również kontroli na miejscu, szczególnie w zakresie dywersyfikacji upraw, zasady wzajemnej zgodności, a także pozostałych kontroli na miejscu”.

Więcej: Czy składanie wniosków o dopłaty przedłużyć do 15 czerwca na stałe? 

W tym roku UE dopuściła możliwość wydłużenia terminów, ale Polska nie zabiegała o to i najwyraźniej termin nie będzie przedłużony i upłynie 15 maja – ARiMR ma pracować w tym tygodniu także w sobotę, w godzinach 6-20.

Więcej: KE: Możliwe przedłużenie terminu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie

O godz. 9,30 rozpocznie się dziś posiedzenie KRiRW, na którym będą przedstawione informacje w sprawie terminu zakończenia wypłat płatności bezpośrednich za 2016 r. oraz przygotowania systemu informatycznego do wypłat płatności za 2017 r., a także na temat informatyzacji resortu oraz podległych jednostek – stan obecny, koszty utrzymania oraz planowane zmiany.

W załączniku pierwsza z tych informacji, zawierająca dokładne omówienie stanu poszczególnych dopłat (w tym także płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej i ekologicznej, czekających do 10 maja na wdrożenie funkcjonalności systemu informatycznego do wprowadzania kontroli).