Podstawą do wypłacenia tegorocznych zaliczek jest unijne rozporządzenie 2020/531, które stanowi, że w odniesieniu do roku składania wniosków 2020 państwa członkowskie mogą wypłacać zaliczki na poczet płatności bezpośrednich w wysokości do 70%, a ponadto (na zasadzie odstępstwa od art. 75 ust. 2 rozporządzenia nr 1306/2013) ww. zaliczki mogą zostać wypłacone już po zakończeniu kontroli administracyjnych, a zatem również w sytuacji, gdy nie są zakończone kontrole na miejscu.

W projektowanym rozporządzeniu ministra w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2020 r. przewidziano, że zaliczki płatności bezpośrednich w Polsce będą realizowane na maksymalnym dopuszczalnym przepisami Unii Europejskiej poziomie 70%. Przy kalkulacji kwoty zaliczki będzie brana pod uwagę powierzchnia gruntów albo liczba zwierząt stwierdzone w ramach kontroli administracyjnej jako spełniające warunki do przyznania danej płatności.

Jak podano w uzasadnieniu, wcześniejsza wypłata znacznej części należnego wsparcia pozytywnie wpłynie na sytuację finansową gospodarstw, pozwalając im sprostać trudnościom powstałym w związku z pandemią COVID-19 oraz suszą.

Aby otrzymać zaliczkę, nie trzeba składać dodatkowego wniosku.

Jak wyliczono w ocenie skutków regulacji, wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2020 r. pochłonie nie więcej niż 2 362,99 mln EUR (70%×3 375,70 mln euro) środków unijnych i nie więcej niż 16,84 mln EUR (70%×24,063 mln euro) środków krajowych, czyli łącznie nie więcej niż 2 379,83 mln euro (jest to zgodne z unijnym rozporządzeniem i notyfikowaną skalą pomocy państwa).

„Środki wypłacone w ramach zaliczek na poczet jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie, płatności dla młodych rolników, płatności dodatkowej, płatności do krów, płatności do bydła, płatności do owiec, płatności do kóz, płatności do roślin pastewnych, płatności do roślin strączkowych na ziarno, płatności do buraków cukrowych, płatności do ziemniaków skrobiowych, płatności do pomidorów, płatności do truskawek, płatności do chmielu, płatności do lnu, płatności do konopi włóknistych oraz wsparcia w ramach systemu dla małych gospodarstw podlegają w całości refundacji z budżetu Unii Europejskiej. Następuje to po ok. 2 miesiącach od wypłaty środków.

Jedyną płatnością finansowaną z budżetu krajowego, stosowaną w Polsce w ramach systemu wsparcia bezpośredniego, jest płatność niezwiązana do tytoniu. Zaliczki na poczet tej płatności stanowią ok. 0,7% całkowitej kwoty zaliczek” - podano.

W tym roku będą też wypłacone zaliczki z PROW - płatności obszarowych i na zalesianie.

Czytaj też:

Będą zaliczki na zalesianie gruntów

W tym roku zaliczki płatności z PROW tak jak dopłat bezpośrednich

Zaliczki dopłat w 2020 będą wyższe, a kontroli będzie mniej