Jak informuje europoseł Krzysztof Jurgiel, w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19 wiele państw członkowskich UE, w tym Polska, zwróciło się do Komisji Europejskiej o umożliwienie wypłaty w kampanii 2020 r. zwiększonych zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i płatności obszarowych PROW.

3 kwietnia 2020 r. Komisja Europejska udostępniła projekt rozporządzenia, który przewiduje możliwość zwiększenia dopuszczalnego poziomu zaliczek za 2020 r. z 50% do 70% w przypadku płatności bezpośrednich oraz z 75% do 85% w przypadku wsparcia w ramach PROW bez konieczności zakończenia kontroli na miejscu. Dotychczas zaliczki na płatności bezpośrednie mogły być wypłacone po uprzednim zakończeniu kontroli na miejscu.

Polska zamierza skorzystać z tego rozwiązania.

- Należy jednocześnie podkreślić, że w Polsce już od roku 2016 zaliczki na poczet płatności bezpośrednich realizowane są w wysokości 70%  (na podstawie corocznych derogacji wydawanych przez Komisję Europejską czy to w drodze rozporządzenia (rok 2016) czy w drodze decyzji (lata 2017-2019)), z tytułu wszystkich rodzajów płatności. Dzięki temu możliwe jest przekazanie rolnikom znacznych kwot we wcześniejszym terminie - jeszcze przed 1 grudnia danego roku na konta rolników trafia ponad 9 mld zł – podkreślił były minister rolnictwa.

- Zapowiedziano też uproszczenia w kontrolach, w związku z ograniczeniami przemieszczania wprowadzonymi w państwach członkowskich, a także trudnościami związanymi z planowaniem i przeprowadzaniem terminowych kontroli na miejscu. Komisja Europejska przygotowała rozwiązania mające na celu ograniczenie fizycznych kontroli na miejscu z wymaganych 5% do 3%  beneficjentów ubiegających się o płatności bezpośrednie i płatności obszarowe PROW. Ponadto, zaproponowano pewną swobodę/elastyczność  w zakresie przeprowadzenia  terminów tych kontroli, głownie chodzi o opóźnienie terminu kontroli. Ważne jest to w szczególności dla działań obszarowych, dla których wczesny okres wiosenno-letni jest właściwym czasem do weryfikacji  zobowiązań. Rezygnacja z realizacji kontroli w tym okresie ograniczy kontakty międzyludzkie, co wpłynie na zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa – podkreślił europoseł Krzysztof Jurgiel.