Preparat pod nazwą handlową Lumiposa 625 FS oparty jest o substancję czynną cyjanotraniliprol z grupy antranilowych diamidów, działa układowo. Oddziałuje na układ nerwowy, paraliżując mięśnie owadów. W zależności od gatunku efekt działania preparatu widoczny jest po pobraniu środka wraz z pokarmem - owady przestają żerować i po 24-60 godzinach giną.

Preparat zarejestrowany jest do walki z pchełką ziemną, pchełką rzepakową, śmietką kapuścianą i gnatarzem rzepakowcem.

Środek przeznaczony jest tylko do przemysłowego zaprawiania nasion, czyli wykorzystany może być przez firmy nasienne zaprawiające materiał siewny w profesjonalny sposób. Do zaprawiania stosuje się dawkę 40 ml/500 tys. nasion.

Etykieta wskazuje, że w ciągu 30 dni od wysiewu nasion zaprawionych środkiem można wykonać nie więcej niż 1 zabieg insektycydem z grupy IRAC 28.