Takie jest sedno wtorkowej uchwały powiększonego, siedmioosobowego składu Sądu Najwyższego, o którym pisze dzisiejsza „Rzeczpospolita”.

Służebność gruntową można nabyć przez zasiedzenie tylko wówczas, gdy polega ona na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia.

Nie wystarcza ze służebności drogi korzystać przez lata, aby nabyć prawo do jej zasiedzenia. Korzystanie to musi być demonstrowane trwałymi urządzeniami na tej drodze (np. utwardzeniem, mostkami, płotem), ale dodatkowo muszą być one wykonane przez korzystającego z drogi, który ubiega się o zasiedzenie – czytamy w „Rzeczypospolitej”.