Od stycznia 2013 r. rolnikom odmawiane jest prawo do świadczenia. Trwa zamieszanie: niektóre gminy przyznają zasiłek, inne – odmawiają.

Pisaliśmy o tym wiele razy. 

Czy jest szansa, że teraz wreszcie przepisy zostaną ujednoznacznione?

- Szybkiej zmiany, doprecyzowania wymagają też przepisy co do przyznawania świadczeń pielęgnacyjnych rodzinom rolników opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi – mówił wczoraj w Sejmie poseł Stanisław Szwed (PiS). - Od lipca 2013 r. wiele ośrodków odmawia przyznawania świadczenia ze względu na fakt posiadania przez rolników ziemi, wiele spraw jest w sądach administracyjnych. Trzeba to koniecznie uregulować. Tutaj przynajmniej jest zgoda co do tego; te kwestie, myślę, dzisiaj w komisji uregulujemy, tak aby również rolnicy opiekunowie dzieci niepełnosprawnych, osób niepełnosprawnych mogli otrzymywać świadczenia pielęgnacyjne.

Jak mówi dziś poseł, do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych; o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zostały złożone4 poprawki i czekają na przegłosowanie jutro. Wśród nich jest poprawka pozwalająca powrócić do tego, aby również rodzice rolnicy otrzymywali pomoc.

- Jest zgoda 100-procentowa do przyjęcia takiego rozwiązania – zapewnia poseł. – Wszyscy chcą to przyjąć.

Jedyne obawy posła budzi to, czy w pośpiechu nie zostawiono jakiejś możliwości niekorzystnego interpretowania ustawy. Jak dodaje, otrzymał nawet zapewnienie, że rolnicy będą mogli otrzymać wyrównanie zasiłków za okres, kiedy były im odmawiane – tak jak pozostałe grupy zawodowe.

Głosowanie jutro.