1.   producentów wyrabiających wino z winogron pozyskanych z własnych upraw winorośli deklaracji o:

·         zbiorach winogron oraz produkcji wina lub moszczu winogronowego w danym roku gospodarczym;

2.   przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą o:

·         zbiorach winogron, w przypadku dokonywania zbioru tych winogron, w danym roku gospodarczym,

·         zbiorach winogron, w przypadku dokonywania zbioru tych winogron oraz dostarczenia przedsiębiorcom wyrabiających wino w danym roku gospodarczym,

·         produkcji win lub moszczów winogronowych z własnych lub zakupionych produktów w danym roku gospodarczym;

3.   osoby, które dostarczają winogrona lub moszcz winogronowy przedsiębiorcy wykonującemu działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, wpisanemu do ewidencji prowadzonej przez prezesa ARR,  deklaracji o:

·         ilości winogron lub moszczu winogronowego, dostarczonych przedsiębiorcom wyrabiającym wino w danym roku gospodarczym,

·         zbiorach winogron w danym roku gospodarczym.

Wzory formularzy deklaracji  dostępne na stronie internetowej ARR: www.arr.gov.pl w zakładce „Wsparcie rynkowe” >