Posłowie w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie mieli żadnych wątpliwości, co do poparcia rządowego projektu nowelizacji ustawy o nasiennictwie. Usuwa on ewidentne niedopatrzenie.

- Chodzi o to, żeby umożliwić dokonanie wpisu do krajowego rejestru odmian roślin sadowniczych, które znajdowały się na liście odmian materiału szkółkarskiego CAC i dla których były sporządzone odpisy odmian, bez konieczności przeprowadzania badań OWT – tak poprawkę przedstawiał wiceminister Kazimierz Plocke. - Generalnie chodzi o to, że termin, który był określony w pierwotnym projekcie ustawy – przypomnę, był to projekt prezydenta – wyznaczono na 30 września 2012 r. Jednak w wyniku prac w parlamencie ten termin został przesunięty, dlatego rząd zdecydował się również uregulować tę kwestię w zakresie odmian tradycyjnych: jabłoni, gruszy, śliwy, czereśni, wiśni, a także krzewów w przypadku agrestu i porzeczek. Prawo unijne zezwala producentom na dokonanie takiego wpisu bez konieczności przeprowadzania badań i nie określa terminu, w którym należy te działania przeprowadzić.

Członek Zarządu Stowarzyszenia Polskich Szkółkarzy Maciej Lipecki zaproponował jednak, aby termin składania wniosków przedłużyć jeszcze bardziej niż założył rząd w przedłożonej nowelizacji:

- Uważam, że zapisany w niej termin składania wniosków 30 września 2013 r. jest zbyt krótki - powiedział. -  Zbliża się już koniec maja i zanim ustawa wejdzie w życie, może się okazać, że znowu będzie za późno. Proponowałbym, żeby przemyśleć, czy nie można by tego terminu jeszcze o rok przedłużyć.

Wiceminister Kazimierz Plocke zgodził się z tym:

- Rzeczywiście, w tym projekcie regulujemy termin wejścia w życie tych zapisów, które mówią o rejestracji odmian tradycyjnych. Oczywiście, termin 30 września wynika z faktu, że rząd w marcu przesłał projekt do parlamentu. Widzimy jednak, że jest już opóźnienie i rzeczywiście można zastosować 31 grudnia 2013 r. Można też 30 września 2014 roku. To nie jest limitowane. Chodzi o to, żeby z tego prawa, które wynika z przepisów, nasi plantatorzy mogli skorzystać. I tylko tyle, i aż tyle.

Posłowie zdecydowali wnieść do przedłożonej przez rząd nowelizacji poprawkę przedłużającą termin zgłoszenia wpisu do końca września 2014 r.