Do naszej redakcji zwróciła się pewna rolniczka, oburzona faktem, iż urzędnicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z powodu epidemii koronawirusa nie chcą spotykać się w oddziale z petentami, ale jednocześnie zmuszają ich do przyjazdów i wypełniania papierowych wniosków, by zgłosić wysianie międzyplonów. Okazuje się, że takiego obligu wcale nie ma.

„Jestem rolniczką, udało mi się w czasie żniw znaleźć czas na wysianie obowiązkowego międzyplonu ścierniskowego. Mam obowiązek w ciągu 7 dni zgłosić ten fakt, aby utrzymać go 8 tygodni. Byłam przekonana, że w czasie ograniczeń związanych z pandemią, ARiMR wypracowała jakiś sposób na zgłoszenie wysiewu bez konieczności wizyty w oddziale, niestety zawiodłam się. Muszę jechać do biura, pobrać druk, wypełnić w aucie, a następnie wrzucić do urny, bo agencja dba o bezpieczeństwo pracowników i ogranicza wizyty interesantów(?????). Ja zamiast kontynuować żniwa - stracę pół dnia na wyjazd do miasta. Epidemia trwa od kilku miesięcy, czy nie można było wypracować jakiejś procedury zgłaszania przez internet?” – pisze do nas zirytowana Czytelniczka.

Z tym samym zapytaniem zwróciliśmy się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. A oto wyczerpująca odpowiedź, która otrzymaliśmy:


„Rolnicy podlegający obowiązkowi spełnienia posiadania w gospodarstwie elementów proekologicznych mogli zadeklarować, jako element proekologiczny, uprawę międzyplonu ścierniskowego.
Istnieją dwie możliwości realizacji tego wymogu:
• Stały termin wysiewu i utrzymania:
- wysiew od dnia 1 lipca do dnia 20 sierpnia danego roku,
- utrzymanie na polu co najmniej do dnia 15 października.
• Indywidualne podejście:
- wysiew w okresie od dnia 1 lipca do dnia 20 sierpnia,
- utrzymanie przez co najmniej 8 tygodni od dnia wysiewu mieszanki.
Przy indywidualnym podejściu rolnik powinien w ciągu 7 dni od daty wysiewu międzyplonu (najpóźniej do dnia 27 sierpnia), złożyć w biurze powiatowym ARiMR Oświadczenie o terminie wysiewu międzyplonu ścierniskowego (O-23/01). W przypadku gdy oświadczenie nie zostanie złożone, przyjmuje się że wybrany został wariant ze stałym terminem wysiewu i utrzymywania.
W Kampanii 2020 rolnik ma możliwość złożenia Oświadczenia o terminie wysiewu międzyplonu ścierniskowego w aplikacji eWniosekPlus, jako załącznik do zmiany wniosku o przyznanie płatności na rok 2020.”

Jak objaśnia Agencja:
„W celu wysłania Oświadczenia przez aplikację eWniosekPlus należy ze strony internetowej https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/PB_2020/Kampania_2020/Dokumenty_OB/O_23_Oswiadczenie_o_terminie_wysiewu_miedzypolnu_scierniskowego_2020.pdf wydrukować formularz Oświadczenia oraz wypełnić je czytelnie długopisem i podpisać. Następnie wypełnione oświadczenie należy zeskanować i dołączyć jako załącznik do zmiany do wniosku w ww. aplikacji.
Przedmiotowe oświadczenie można złożyć do biura powiatowego ARiMR w wersji papierowej osobiście albo przesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej lub, jeśli rolnik posiada profil zaufany lub podpis elektroniczny, przesłać elektronicznie przy użyciu skrzynki ePUAP. W przypadku wysyłania przez ePUAP należy zeskanować wypełnione i podpisane oświadczenie i dołączyć je jako załącznik do pisma ogólnego.”