Niemcy objęli prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.

Wczoraj eurodeputowani Komisji Rolniczej omawiali priorytety niemieckiej prezydencji w Radzie z federalną minister żywności i rolnictwa Julią Klöckner.

Przyjęcie rozporządzenia przejściowego na lata 2021–2022 w celu wypełnienia luki między niedługo wygasającymi zasadami wspólnej polityki rolnej (WPR) a jeszcze nie uzgodnionymi przyszłymi przepisami oraz osiągnięcie porozumienia w sprawie mandatu negocjacyjnego Rady w sprawie reformy WPR w październiku będzie kluczowym priorytetem związanym z rolnictwem podczas niemieckiej prezydencji w Radzie - powiedziała federalna minister żywności i rolnictwa Julia Klöckner.

Prezydencja skoncentruje się również na dobrostanie zwierząt, cyfryzacji i ograniczaniu marnotrawienia żywności. Niemiecki minister rolnictwa powiedział, że strategie „od pola do stołu”, różnorodność biologiczna i unijne strategie leśne również znajdą się na czele programu prezydencji.

Eurodeputowani w debacie potępili starania Rady Europejskiej o jednostronnym podjęciu decyzji w sprawie polityki rolnej UE i nalegali, aby Parlament i Rada podjęły decyzję o ich współdecydowaniu. Wielu mówców wezwało do dwuletniego okresu przejściowego WPR i podkreślało, że należy opracować i wdrożyć środki strategiczne „od pola do stołu” wraz z rolnikami, a nie przeciwko nim. Kilku posłów do PE skrytykowało również szkodliwe skutki umów handlowych dla rolników w UE i wezwało do bardziej sprawiedliwego podziału płatności bezpośrednich zarówno w obrębie państw członkowskich, jak i między nimi.

Prezydencja niemiecka w Radzie UE: potrwa od 1 lipca do 31 grudnia 2020.

Priorytety prezydencji niemieckiej wynikają z jej motta: „Razem na rzecz odbudowy Europy”.

Program prezydencji skupia się wokół 6 tematów:

- zaradzenie skutkom pandemii w perspektywie długoterminowej, a także odbudowa gospodarcza i społeczna

- silniejsza i bardziej innowacyjna Europa

- sprawiedliwa Europa

- zrównoważona Europa

- Europa bezpieczeństwa i wspólnych wartości

- Europa o silnej pozycji na świecie.

Prezydencja niemiecka w Radzie UE skupi się bezpośrednio na przezwyciężaniu pandemii Covid-19. Jej cele to: zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa, wspieranie odbudowy europejskiej gospodarki i wzmacnianie spójności społecznej w Europie. W dążeniu do tych celów Niemcy chcą opierać się na wspólnie uzgodnionych działaniach, europejskiej solidarności i wspólnych wartościach.

Trzeba zauważyć, że planuje się wykorzystać sytuację związaną z likwidacją skutków pandemii do zintensyfikowania prac nad Zielonym Ładem - odbudowa po wirusie ma już realizować plany klimatyczne, a dodatkowe fundusze w wysokości 750 mld euro mają być wydawane w ramach realizowania celów Zielonego Ładu.