Jeśli będzie przyjęty projekt „ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia procesu wydatkowania środków finansowych w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz w ramach działań objętych zintegrowanym systemem zarządzania i kontroli”, czekają nas zmiany w definicji producenta rolnego, podanej w ustawie o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Z definicji producenta rolnego wyłączony będzie posiadacz zwierzęcia. Zostanie dla niego utworzona odrębna kategoria producenta, podlegająca wpisowi do ewidencji producentów.

Będą zatem dwie kategorie numerów identyfikacyjnych.

Posiadacz zwierzęcia to:

- posiadacz w rozumieniu ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (ustawa ta definiuje posiadacza zwierzęcia, odsyłając do unijnych przepisów)

- podmiot prowadzący miejsce gromadzenia zwierząt

- podmiot prowadzący zakład przetwórczy

- podmiot prowadzący spalarnię

- podmiot prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt

- podmiot prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie obrotu zwierzętami, z wyjątkiem obrotu prowadzonego w ramach działalności rolniczej, pośrednictwa w tym obrocie lub skupu zwierząt

- podmiot prowadzący rzeźnię.

Podmioty wpisane do ewidencji producentów będą mogły uczestniczyć w mechanizmach administrowanych przez ARiMR lub KOWR.