Ministerstwo Rolnictwa przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie opłat za czynności związane z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów.

Zaproponowano nowe wysokości opłat za czynności związane z wydawaniem paszportów bydła lub duplikatów paszportów bydła, w wysokości wynoszącej 1,00 zł za wydanie paszportu bydła i 2,00 zł za wydanie duplikatu paszportu bydła.

W uzasadnieniu podano, że jest to wyjście naprzeciw oczekiwaniom posiadaczy bydła i usprawnienie obsługi kasowej w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Proces obsługi posiadaczy zwierząt, związany z pobieraniem opłaty kwoty 1,33 zł lub jej wielokrotności za czynności związane z wydawaniem paszportów bydła oraz ich duplikatów uznano za uciążliwy i zbyt rozłożony w czasie. „Proces ten wymaga przygotowania środków płatniczych w małych nominałach,  które są coraz rzadziej dostępne w obrocie, co w znaczny sposób opóźnia proces doręczenia przez ARiMR posiadaczom bydła paszportów bydła lub duplikatów paszportów bydła” - podano.

Jak wyliczono, koszt jednostkowy wydania paszportu dla bydła wynosi ok. 0,72 zł, średnioroczna liczba wydawanych paszportów bydła to ok. 2,2 mln szt., koszty związane z wydrukiem paszportów bydła i ich zabezpieczeniem - ok. 1,59 mln zł, koszty zakupu hologramów naklejanych na paszportach bydła wyliczono na ok. 80,00 tys. zł (przy cenie za zamówienie 100 szt.: 3,55 zł/szt. brutto), a koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych do drukarek (papier A5 120 gr, tonery oraz amortyzacja drukarek) na ok. 1,51 mln zł.

Łączna kwota pobrana za paszporty bydła i duplikaty paszportów bydła w 2019 roku to 2 842 376 zł, a po zmianie, biorąc pod uwagę liczbę paszportów wydanych w roku 2019, wynosiłaby 2 145 644 zł.

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.