Wprowadzone zmiany dotyczą możliwości przedłużenia okresu trwania umowy dzierżawy do 10 lat w przypadkach, kiedy nieruchomość nie może zostać sprzedana, bądź przemawiają za tym obiektywne względy przedstawione przez rolnika. Przypadki w których może nastąpić przedłużenie okresu trwania umowy są następujące:

● dzierżawca poniósł znaczne nakłady finansowe, w ramach prowadzonej działalności rolniczej, natomiast przedłużenie umowy dzierżawy zapewni mu stabilność gospodarowania i zachowanie płynności finansowej gospodarstwa;
● dzierżawca wykupił ośrodek gospodarczy i prowadzi na nim działalność gospodarczą;
● przedmiotem dzierżawy są grunty na których znajdują się plantacje kultur wieloletnich;
● przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość stawowa, której dzierżawca nie może nabyć ze względu na limit 500 ha UR (możliwy do sprzedaży na rzecz jednego nabywcy) i nieruchomości tej nie można podzielić ze względów gospodarczych;

Pełny tekst obowiązującego zarządzenia w sprawie zasad dzierżawy nieruchomości znajduje się na stronie http://www.anr.gov.pl/