Za jej przyjęciem opowiedziało się 439 posłów, 11 wstrzymało się od głosu, nikt nie był przeciw.

Na podstawie nowych przepisów stworzona zostanie elektroniczna książka leczenia zwierząt oraz zostanie dopuszczony ubój młodego bydła w gospodarstwie.

W środę podczas II czytania projektu w Sejmie kluby nie wniosły poprawek do rządowego projektu. Natomiast, jak poinformował poseł sprawozdawca Leszek Galemba (PiS), 11 poprawek zostało zgłoszonych podczas prac w sejmowej komisji rolnictwa. Większość z nich miała charakter legislacyjno-redakcyjny i doprecyzowujący.

Jak tłumaczył Galemba, nowelizacja określa zadania i kompetencje instytucji w związku z unijnymi przepisami w obszarze ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego. Ustawa ma na celu usprawnienie realizacji zadań przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, jak i wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych dot. ich stosowania. Chodzi o dostosowanie przepisów unijnego rozporządzenia w tej sprawie do polskiego prawa.

Podczas prac nad ustawą posłowie zwracali uwagę, że nowe przepisy m.in. umożliwiają ubój na własny użytek w gospodarstwie bydła do 12 miesiąca życia, co jest spełnieniem postulatów rolników; porządkują przepisy w zakresie produkcji żywności na rynek państw trzecich; usprawniają i wzmacniają nadzór nad hodowlą przez Inspekcję Weterynaryjną. Wskazywali też, że ważnym rozwiązaniem dla konsumentów jest utworzenie elektronicznej książki leczenia zwierząt, która zapewni dostępność do informacji o stosowaniu leków u zwierząt, z których pozyskiwana jest żywność.