W PROW 2014–2020 wprowadzono m.in. następujące zmiany w ramach „Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego”:

1. Umożliwienie podejmowania zobowiązań w ramach wariantów 4.8., 4.9., 4.10. i 4.11., tj. dot. ochrony siedlisk lęgowych ptaków, na całym obszarze Natura 2000 (obecnie warianty te mogą być wdrażane jedynie na obszarach specjalnej ochrony ptaków);

2. Umożliwienie objęcia wsparciem w ramach Pakietu 7. Zachowanie zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie dodatkowych dwóch ras owiec: polskiej owcy górskiej i białogłowej owcy mięsnej oraz dwóch ras kóz: kozy kazimierzowskiej i kozy sandomierskiej;

3. Dopuszczenie mulczowania międzyplonów w Pakiecie 1. Rolnictwo zrównoważone i Pakiecie 2. Ochrona gleb i wód;

4. Wprowadzenie w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego nowego Pakietu 8. Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk;

5. Wprowadzenie w ramach Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego nowego Pakietu 9. Retencjonowanie wody.

Więcej:

Zmiany w wymaganiach i stawkach rolnośrodowiskowo-klimatycznych z PROW

Teraz MRiRW podało projekt rozporządzenia, tak aby wprowadzone zmiany miały zastosowanie od kampanii naboru wniosków w 2022 r., tj. od 15 marca 2022 r.

W efekcie zmian 75 tys. beneficjentów tego działania zyska możliwość od 2022 r.:

- podejmowania jednorocznych zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych w ramach Pakietu 8. lub Pakietu 9.;

- podejmowania 2- letnich zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych w ramach Pakietu 7. w przypadku utrzymywania polskiej owcy górskiej i białogłowej owcy mięsnej lub kozy kazimierzowskiej i kozy sandomierskiej;

- podejmowania zobowiązań w ramach wariantów 4.8. – 4.11. na całym obszarze Natura 2000;

- mulczowania międzyplonów w ramach Pakietu 1 i Pakietu 2.

Szczegóły w załączniku.