Ministerstwo Rolnictwa przygotowało projekt rozporządzenia zakładającego ważną zmianę: za obszary proekologiczne EFA nie będą uważane obszary zalesione, ale ugory z roślinami miododajnymi.

Usunięcie z obszarów EFA obszarów zalesionych po 2008 r. w ramach PROW 2007-2013 i PROW 2014-2020 ma na celu uniknięcie potencjalnego podwójnego finansowania w przypadku otrzymywania premii zalesieniowej przy jednoczesnym deklarowaniu obszaru zalesionego jako proekologicznego. Natomiast nowe unijne przepisy pozwalają państwu członkowskiemu na zdecydowanie o włączeniu do obszarów EFA gruntów ugorowanych z roślinami miododajnymi, bogatymi w pyłek i nektar. Tym obszarom przyznano współczynnik ważenia 1,5.

Część przepisów rozporządzenia delegowanego Komisji UE, dotyczącego ugorów z roślinami miododajnymi ma obowiązywać wprost, ale część musi być ustanowiona przez państwo członkowskie – dotyczy to określenia okresu ugorowania oraz listy gatunków bogatych w pyłek i nektar.

Zakaz prowadzenia produkcji rolnej w przypadku ugorów z roślinami miododajnymi został wydłużony do 30 września (dla pozostałych ugorów obowiązuje bez zmian, tj. od 1 stycznia do 31 lipca).

Projekt rozporządzenia, wraz z załącznikami określającymi listę gatunków dopuszczalnych na tych obszarach – w załączniku.