Jednostki samorządu terytorialnego w 2012 roku skierowały do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 23 wnioski dotyczące zmian granic niektórych miast i gmin oraz zmiany siedziby władz gminy. Wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez miejscowe władze i lokalne społeczności. W efekcie, po wnikliwej analizie wszystkich zgłoszonych propozycji, rząd przyjął następujące ustalenia dotyczące zmian w granicach gmin:

- gmina Osielsko (woj. kujawsko-pomorskie, powiat bydgoski) oraz miasto na prawach powiatu Bydgoszcz. Chodzi o wyłączenie z Bydgoszczy obszaru o powierzchni 1,33 ha, na którym położona jest droga, z której korzystają przede wszystkim mieszkańcy gminy Osielsko;

- gmina Kargowa (woj. lubuskie, powiat zielonogórski) i gmina Siedlec (woj. wielkopolskie, powiat wolsztyński). Do gminy Kargowa zostanie włączone 1,23 ha należące do gminy Siedlec. Chodzi o drogę wojewódzką nr 314 wykorzystywaną głównie przez mieszkańców Kargowej. Jednoznaczny przydział tej drogi do gminy Kargowa umożliwi remont i modernizację tej drogi;

- gmina Kocmyrzów-Luborzyca (woj. małopolskie, powiat krakowski) i miasto na prawach powiatu Kraków. Do obszaru gminy Kraków zostanie włączony teren o powierzchni 4,63 ha;

- gmina Żerków (woj. wielkopolskie, powiat jarociński) i gmina Czermin (woj. wielkopolskie, powiat pleszewski). Do obszaru gminy Żerków zostanie włączone 7,70 ha (Pietruszce i Pieruchy). Do gminy Czermin zostanie natomiast włączone 6,03 ha (Siersze) z terenu gminy Żarków. Zmiany mają za cel uporządkowanie zarządzania drogą powiatową relacji Kotlin-Sucha.