Więcej o planowanych zmianach:

Jakie zmiany w PROW na okres przejściowy?

Zmiany te uwzględniają okres przejściowy na lata 2021-2022 i nowe fundusze - z puli przeznaczonej na okres przejściowy (razem z krajowymi to 3 595 510 254 euro nowych środków publicznych, a z samej UE - 2 287 823 174 euro) i pochodzące z Europejskiego Instrumentu Odbudowy (944 692 619 euro).

„Przedstawione zmiany zostały pozytywnie zaopiniowane i przyjęte przez Komitet Monitorujący PROW 2014 – 2020. Obecnie są one procedowane i będą przedmiotem prac Rady Ministrów.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakłada, że na przełomie kwietnia i maja 2021 r. uchwała zmieniająca PROW 2014 – 2020 zostanie przyjęta przez Radę Ministrów. Następnie zostanie ona przedłożona do akceptacji Komisji Europejskiej. Proces uzgodnień zmian PROW 2014-2020 z Komisją Europejską z reguły trwa kilka miesięcy, dlatego też należy oczekiwać, że przy uwzględnieniu dotychczasowych doświadczeń w tym zakresie, decyzja KE zatwierdzająca zmiany może zostać wydana w III kwartale 2021 r.” – wyjaśnia Ministerstwo Rolnictwa.

Dodajmy, że wciąż nie wiadomo, czy w ogóle i jak będzie uchwalany Europejski Instrument Odbudowy – przyjęcie go nie znalazło się w porządku rozpoczynającego się  jutro posiedzenia Sejmu, a następne posiedzenie zaplanowano dopiero za miesiąc, 19 i 20 maja 2021 r.

Więcej: Wieś i rolnictwo tracą możliwość odbudowy po pandemii?

Dziś z porządku obrad rządu zdjęto projekt ustawy ws. ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej z 14 grudnia 2020 r. dotyczącej systemu zasobów własnych Unii Europejskiej – projekt ten ma dotyczyć Krajowego Planu Odbudowy i budżetu unijnego, a także środków pochodzących z Funduszu Odbudowy Europy.