Jak poinformowało we wtorek Centrum Informacyjne Rządu, nowe przepisy zmniejszą obciążenia i usprawnią proces inwestycyjny dotyczący systemów fotowoltaicznych. Chodzi o redukcję obciążeń, które nie są uzasadnione w kontekście celów związanych z oceną oddziaływania na środowisko. Łatwiej będzie także budować garaże czy małe parkingi - zaznaczono w komunikacie.

Ułatwienia dla fotowoltaiki

CIR wskazało najważniejsze zmiany, jakie wprowadza znowelizowane przez Radę Ministrów rozporządzenie. Wśród nich jest doprecyzowanie sposobu ustalania powierzchni zabudowy, której wartość decyduje o zaliczeniu systemów fotowoltaicznych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Rozporządzenie znosi także wymaganie dotyczące uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji, która prowadzona jest na małą skalę i pozostaje bez wpływu na środowisko. Podwyższenie progów, tj. wartości powierzchni zabudowy dla przedsięwzięć fotowoltaicznych, które realizowane są na obszarach, gdzie nie występują tereny cenne przyrodniczo, ułatwi i przyspieszy ich realizację.

Mniejszy rygor dla parkingu i garażu

"Wprowadzone zostaną ułatwienia dotyczące budowy garaży oraz małych parkingów. Obecne przepisy inwestycyjne dotyczące budowy garaży czy parkingów o niewielkiej powierzchni są bardziej rygorystyczne, niż dla zabudowy magazynowej, czy zakładu przemysłowego. Nowe rozwiązanie przewiduje zrównanie tej sytuacji i podwyższenie progów, tj. wartości powierzchni użytkowej dla inwestycji związanych z budową garaży czy parkingów do poziomu, który jest przewidziany dla zabudowy magazynowej lub przemysłowej" - czytamy w komunikacie CIR.

Nowe przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. (PAP)