Jak sygnalizowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, do Ministerstwa napływają liczne wnioski hodowców i posiadaczy zwierząt, zarówno gospodarskich jak i towarzyszących, z prośbami o zmianę ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638). Wnioski te wynikają z dostrzeganych patologii przy odbieraniu zwierząt przez przedstawicieli organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Hodowcy i posiadacze zwierząt zwracają w nich uwagę na powtarzające się przypadki nadużywania tego uprawniania przez niektóre organizacje.

Minister Jan Krzysztof Ardanowski, podobnie jak w innych sprawach, przeanalizował postulaty rolników. Uznał je za zasadne i zaproponował wprowadzenie zmian.

Minister Ardanowski zdecydowanie podkreślił, że interwencyjne odbiory zwierząt w sytuacji zagrożenia ich życia lub zdrowia muszą się odbywać z zachowaniem odpowiednich przepisów ustawowych.

Zaproponowana przez MRiRW zmiana ustawy o ochronie zwierząt jest odpowiedzią na informacje o nagminnym, bezpodstawnym i zagrażającym zdrowiu i życiu ludzi wykorzystywaniu przez organizacje prozwierzęce prawa do zabierania zwierząt ich właścicielom. 

Jednocześnie na wielu portalach informacyjnych pojawiły się informacje, że MRiRW zgłosiło do kolejnej wersji ustaw tworzących tzw. tarczę antykryzysową zakaz odbierania właścicielom "maltretowanych" zwierząt przez organizacje broniące ich praw.

Te informacje błyskawicznie zdementował szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber, pisząc na Twitterze, że „nie będzie takiego zapisu w kolejne ustawie rozszerzającej Tarczę Antykryzysową". 

Najprawdopodobniej zmiany w przepisach o ochronie zwierząt nie znajdą się w ustawie o Tarczy Antykryzysowej.