Ministerstwo Rolnictwa zaproponowało zmiany w rozporządzeniu określającym zasad przyznawania pomocy w ramach „Modernizacji”. Jaki jest stan prac? – zapytaliśmy.

„Odnosząc się do kwestii nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania <Modernizacja gospodarstw rolnych> objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 193, poz. 1397, z późn. zm.), uprzejmie informujemy, że w dniu 20 lutego 2013 roku projekt rozporządzenia zmieniającego ww. rozporządzenie został przekazany do Rządowego Centrum Legislacji z prośbą o zwolnienie z Komisji Prawniczej” – informuje Ministerstwo Rolnictwa.

Ministerstwo Rolnictwa rozwiewa nadzieje osób, które dotąd nie uzyskały pomocy – KE nie zgodziła się na preferencje w naborze przewidywane dla nich:  „Aktualny projekt nie zawiera proponowanego wcześniej przepisu, dotyczącego przyznawania dodatkowych punktów wnioskodawcom, którzy nie uzyskali jeszcze wsparcia w ramach działania, w tym wnioskodawcom, którym odmówiono pomocy w 2009 roku z powodu braku środków. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wycofał się z propozycji w związku z negatywnym stanowiskiem służb Komisji Europejskiej, które podkreślały, że tego typu preferencje nie stanowią efektywnego ukierunkowania pomocy opartego na stwierdzonych potrzebach strukturalnych” - poinformowano.

Jak zapowiada MRiRW, nabór w działaniu 121 „Modernizacja gospodarstw rolnych” planowany jest w I kwartale 2013 r. w 8 województwach: lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.