Pod koniec grudnia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów, w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Kształtowania Ustroju Rolnego.

Najwyraźniej uznano jednak, że taki Pełnomocnik nadal jest potrzebny w krajowej administracji.

2 lutego br. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przesłał do Rady Ministrów projekt rozporządzenia w sprawie ustanowienia na nowo Pełnomocnika Rządu do Spraw Kształtowania Ustroju Rolnego. 

Jakie konkretnie zadania tym razem planuje postawić przed nowym Pełnomocnikiem Rząd, rządowe centrum legislacji jeszcze nie podało do publicznej wiadomości, tymczasem przypomnijmy, że Pełnomocnik Rządu do Spraw Kształtowania Ustroju Rolnego w randze wiceministra (sekretarza stanu) funkcjonował w ministerstwie rolnictwa od 1 grudnia 2015 r. do 27 czerwca 2018 r. Do jego zadań należało m.in.:

- koordynacja działań zmierzających do opracowania i wdrożenia programu kształtowania ustroju rolnego, w tym:
• monitorowanie stosowanych przepisów
• kształtowanie struktury agrarnej
• scalanie i wymiana gruntów
• koordynacja spraw dotyczących ochrony gruntów rolnych
- pozyskiwanie środków z UE na powyższe cele
- inicjowanie dokumentów rządowych dotyczących powyższych celów oraz koordynacja i monitorowania ich wdrażania.

Znalazłeś ciekawą nieruchomość? Sprawdź jak możesz ją sfinansować

- Z dniem 27 czerwca 2018 r. dotychczasowy Pełnomocnik został odwołany z pełnionej funkcji. Ponadto przeprowadzona analiza dotychczasowej działalności wykazała, że dalsze funkcjonowanie Pełnomocnika w dotychczasowej formule nie jest konieczne. Mając na uwadze powyższe, konieczne staje się zniesienie Pełnomocnika - napisano w ówczesnym uzasadnieniu do rozporządzenia rządu w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Kształtowania Ustroju Rolnego.

Funkcje Pełnomocnika pełnił w omawianym okresie wiceminister Zbigniew Babalski.