Wzorem zwalczania ASF – mamy program zwalczania ptasiej grypy.

Więcej o programie zwalczania ASF:

133 mln zł ma kosztować „Program zwalczania ASF” w 2020 roku

Program jest kontynuacją programów zwalczania grypy ptaków prowadzonych w latach 2017-2019 i nie nakłada nowych obowiązków – zaznaczono.

„Celem programu jest stwierdzenie braku występowania podtypu H5N7 lub innych podtypów wirusa grypy ptaków u drobiu i dzikich ptaków oraz wykrycie ewentualnych dowodów braku transmisji wirusa grypy ptaków z dzikich ptaków na drób poprzez losowe badania laboratoryjne drobiu na terytorium całego kraju” - podano.

Podobnie jak program zwalczania ASF, tak i w ten przewiduje badanie próbek - odbywa się w Laboratorium Zakładu Chorób Drobiu w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym - Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach, które jest krajowym laboratorium referencyjnym.

„Następstwem wszystkich dodatnich wyników badań serologicznych jest dochodzenie epidemiologiczne w gospodarstwie oraz ponowne pobranie próbek do badań wirusologicznych w celu określenia, czy w danym gospodarstwie występuje aktywne zakażenie wirusem grypy ptaków” – założono.

Badania przewidziano też dla dzikich ptaków.

Główny Lekarz Weterynarii jest odpowiedzialny za opracowanie programu, a następnie nadzoruje jego realizację. Program został wysłany do zatwierdzenia przez Komisję Europejską.

W ocenie skutków regulacji założono, że realizacja projektu pochłonie trochę ponad pół miliona zł z budżetu państwa, ale zaznaczono, że wysokość wkładu finansowego Unii zostanie określona dopiero po dokonaniu weryfikacji przez Komisję Europejską sprawozdań technicznych i finansowych sporządzonych przez Polskę po zakończeniu programu.