Sejm zajął się wczoraj rządowym projektem zmian w ustawie o Policji, wprowadzającym tzw. emerytury dla zwierząt ze służb.

Więcej o projekcie:

Policyjne psy i konie z emeryturą

- To bardzo dobry projekt, ale mam pytanie do ministerstwa – mówiła w Sejmie poseł Iwona Maria Kozłowska. - Czy nie warto byłoby rozszerzyć katalogu instytucji, którym można by było przekazać służbowe konie na tzw. zasłużoną emeryturę, o szkoły rolnicze? Oczywiście te, które spełniają warunki właściwego utrzymania zwierząt i mają odpowiednią bazę. Prócz edukacji – chodzi o humanitarny stosunek do koni, empatię, wrażliwość – młodzież miałaby możliwość nauki racjonalnego żywienia, dbania o stan zdrowia i kondycję koni, pielęgnację i utrzymanie zwierzęcia w czystości. A przede wszystkim bezpośredni kontakt z żywą istotą z pewnością zaprocentowałby na przyszłość.

Inni posłowie wskazywali na potrzebę objęcia ustawą także innych służb i psów służących np. do dogoterapii czy zwierząt ze Służby Celnej i Krajowej Administracji Skarbowej.

Rządowy projekt nie miał przeciwników – poseł Katarzyna Kretkowska zauważyła nawet z uznaniem, że „jest to pierwszy z wielu, wielu projektów, które będą indywidualnie przedkładane jako piątka dla zwierząt”.

Odpowiadający na uwagi posłów Błażej Poboży, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, ocenił, że „jedyną merytoryczną poprawką była inicjatywa objęcia naszą regulacją również psów służbowych Straży Marszałkowskiej”. Jak wskazał, rozróżnienia wymaga sytuacja zwierząt w służbach i tych wykorzystywanych do celów specjalnych. Projekt ma charakter uzupełniający względem rozwiązań przyjętych w ustawie o ochronie zwierząt, a zasady postępowania ze zwierzętami wykorzystywanymi do celów specjalnych reguluje m.in. art. 15 ustawy o ochronie zwierząt. Ustawa nie nakłada zobowiązań dodatkowych na inne podmioty, np. samorządy, ale daje im „dobry przykład”.

- Wierzę, tak jak wspomniałem podczas pierwszego czytania projektu w czasie prac komisji, że ze względu na społeczną, ale także polityczną akceptację projekt regulujący status zwierząt w służbach zostanie przyjęty ponad podziałami politycznymi i będzie wyrazem naszej troski o braci mniejszych. Pamiętajmy, że miarą naszego człowieczeństwa jest przecież nasz stosunek do zwierząt – zakończył wiceminister swoje wystąpienie.

Ponieważ do projektu zgłoszono poprawki, został skierowany do komisji. Poprawki rozszerzającej możliwość przekazywania wycofywanych ze służby zwierząt (wraz z idącym za nimi finansowaniem) o szkoły rolnicze nie wprowadzono.