Podczas konsultacji wprowadzanego w tym roku zwrotu akcyzy dla hodowców bydła Krajowa Rada Izb Rolniczych postulowała uwzględnienie także hodowców trzody, owiec, kóz i koni, „aby także rolnicy utrzymujący pozostałe zwierzęta gospodarskie podlegające systemowi identyfikacji ARiMR mogli skorzystać z ubiegania się o zwrot części kosztów związanych z prowadzeniem towarowej produkcji zwierzęcej”.

Niestety – jak poinformowało MRiRW w udzielonej odpowiedzi, tegoroczny budżet nie uwzględnia takiej możliwości, a zmiana ta zostanie rozważona przy ewentualnych dalszych zmianach systemu zwrotu podatku akcyzowego od paliwa rolniczego.