"Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 wyniosła 58,46 zł za 1 dt" – podał prezes GUS w komunikacie z dnia 18 października 2019 r.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019 wynosiła 54,36 zł za 1 dt.

Zatem cena wzrosła, co daje gminom podstawę do podniesienia podatku.

To kolejny rok wzrostu cen żyta. O zasadach obliczania podatku rolnego czytaj też:

Droższe żyto, wyższy podatek rolny w 2019 r.

O aktualnych cenach żyta czytaj:

GUS: We wrześniu ceny skupu spadły

Jak podaje GUS, ceny żyta we wrześniu 2019 r. w skupie wyniosły 56,70 zł/dt i były niższe zarówno w skali miesiąca (o 0,4%), jak i w skali roku (o 18,1%). W transakcjach targowiskowych ceny żyta wyniosły 72,34 zł/dt i spadły o 0,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem, natomiast w stosunku do września 2018 r. wzrosły o 3,6%.