Podział adiuwantów

Przeprowadzenie dokładnego podziału adiuwantów jest bardzo trudne. Większość z nich najczęściej spełnia więcej niż jedną funkcję. Najczęściej w praktyce rolniczej stosowane są adiuwanty wielofunkcyjne, czyli łączące w sobie cechy adiuwantów aktywujących i modyfikujących.

Działanie adiuwantów aktywujących związane jest raczej z bezpośrednim wpływem na skuteczność biologiczną substancji czynnej środka ochrony roślin. Efekt ten uzyskuje się dzięki zwiększeniu ilości substancji czynnej docierającej do miejsca działania. W wyniku poprawy retencji (zatrzymywania) kropli cieczy opryskowej na powierzchni traktowanej lub też przyspieszenia tempa wnikania substancji czynnej.

Z kolei typowe adiuwanty modyfikujące związane są z formą użytkową środka ochrony roślin. Odpowiadają za utrzymanie odpowiedniej jakości produktu w tracie przechowywania oraz umożliwiają przygotowanie cieczy opryskowej. Do tej grupy adiuwantów zalicza się także preparaty ograniczające pienienie i kondycjonery cieczy opryskowej.

Czemu należy dodawać adiuwanty do wody w trakcie przygotowania cieczy użytkowej?

Większość środków ochrony roślin posiada wbudowane adiuwanty w formę użytkową, jednak ich ilość często jest niewystarczająca do optymalnego wykorzystania potencjalnej skuteczność substancji czynnej.

Dlatego też w praktyce rolniczej do zabiegów rekomendowane są adiuwanty zewnętrzne wpływające na jakość wykonania zabiegu oraz zwiększające skuteczność środków ochrony roślin. Najważniejsza korzyścią ze stosowania adiuwantów jest uzyskanie wzrostu skuteczności przy zachowaniu dawki produktu lub utrzymanie skuteczność przy ograniczeniu dawki preparatów.

Adiuwant Inex-A penetruje w głąb liści.
Adiuwant Inex-A penetruje w głąb liści.

Jak adiuwanty wpływają na skuteczność działania?

Adiuwanty wpływają korzystnie na wiele elementów warunkujących skuteczność działania środków ochrony roślin. Do najważniejszych należy zaliczyć:

 • Zwiększenie retencji (zatrzymywania) preparatów na powierzchni traktowanej oraz zwiększenie powierzchni pokrycia (zwilżenia) blaszki liściowej w wyniku zmniejszenia napięcia powierzchniowego. 
 • Przyspieszenie procesu wnikania, wchłaniania produktu w efekcie czego w krótszym czasie większa ilość substancji dostaje się do miejsca działania.
 • Ograniczenie nadmiernego pienienia cieczy opryskowej w wyniku dodawania wielu środków
 • Zwiększenie kompatybilności produktów dające możliwość łącznego stosowania środków ochrony roślin. Szczególnie ważne w przypadku przygotowania tank mix z wielu preparatów o różnych formach użytkowych.
 • Utrzymanie odpowiedniej wielkości kropel - ograniczenie dryfu, znoszenie cieczy opryskowej w trakcie zabiegu.
 • Ograniczenie nadmiernej mobilności w glebie - dotycz to głównie środków ochrony roślin o działaniu doglebowym.
 • Wpływ na twardość wody - unieruchamianie jonów wapnia i magnezu, które negatywnie wpływają na skuteczność działania środków ochrony roślin
 • Nadanie i utrzymanie optymalnego pH dla wybranych produktów.

Wybór nie jest prosty - wybierz mądrze

Powyższe zestawienie wskazuje na jak wiele elementów w trakcie przygotowania i samego zabiegu wpływają adiuwanty. Zastosowanie pojedynczych produktów jest niemożliwe. Dlatego też należy zwrócić uwagę na adiuwanty wielofunkcyjne – przykłady takich produktów znajdziecie na: https://osadkowski.pl/pl/oferta/srodki-ochrony-roslin/adiuwanty/.

Powinny one spełniać najważniejsze z powyższych punktów. Należy do nich zaliczyć niewątpliwie: optymalne zwilżenie blaszki liściowej (zwiększenie retencji preparatów, zmniejszenie napięcia powierzchniowego) oraz przyspieszanie procesu wnikania.

Na rynku dostępne jest wiele preparatów, ale idealnym wyborem jest Inex - A, adiuwant wielofunkcyjny, który ma bardzo dobre działanie zwilżające i penetrujące. Umożliwia to poprawę działania i skuteczności użytych do zabiegu agrochemikaliów (nawozy dolistne, środki ochrony roślin, biostymulatory).

Co ważne Inex - A może być stosowany we wszystkich uprawach rolniczych, warzywniczych i roślin specjalnych bez względu na rodzaj zabiegu.

Dodatek do zabiegu Inex- A to szereg korzyści:

 • zwilżenie i bardzo dobre rozprowadzenie cieczy użytkowej,
 • penetracja i szybie wnikanie substancji czynnej w traktowane tkanki,
 • poprawia i ułatwia rozpuszczalność oraz mieszalność zastosowanych preparatów,
 • nie reaguje z zastosowanymi środkami w mieszaninie zbiornikowej,
 • umożliwia uzyskanie stabilnych i jednorodnych roztworów,
 • ogranicza pienienie.

Więcej o produkcie na Osadkowski.pl

 

Idealne pokrycie - liście po stosowaniu adiuwantu.
Idealne pokrycie - liście po stosowaniu adiuwantu.

 

Stosowanie adiuwantów do zabiegów środkami ochrony roślin to powszechna praktyka wprowadzenia plantacji wszystkich roślin uprawnych, dlatego też należy zwrócić uwagę na preparaty sprawdzone o potwierdzonej jakości.

Zastosowanie tylko takich adiuwantów umożliwi uzyskanie szeregu korzyści, które przełożą się bezpośrednio na skuteczność wykonanych zabiegów w wielu uprawach.